Balandžio 15 d. (penktadien?) R?syje klubin?s muzikos naktis su gausiu DJ b?riu.
Vakaro vinis – jau 21-erius metus Lietuv? šokdinantis
ir gerai žinomas – DJ Mindaug?lis.

?Mindaugelis yra viena iš judriausi? ir s?kmingiausi? didž?j? Lietuvoje.
?Specialistai sutinka, kad jis yra vienas iš labiausiai technini? didž?j? Baltijos šalyse ir viena iškiliausi? vard? šiuolaikin?s Baltijos šoki? muzikos kult?roje,
?Laim?j?s pripažinim? iš daugelio kritik?, daug apdovanojim?, bei oficialiai pavadintas “Geriausias Lietuvos DJ”.
?Klaip?dietis yra groj?s su žymiausiais pasaulio ir Europos didž?jais: Charlie Littlie (Pure), Chris Walsh (Pure), CJ Vega, Kenny Hawkes, Luis Paris (Plastic Fantastic), Nic Fanciuli (Defected records), D Ramirez, Lee Burridge, Omid 16B, Henry Clive/Peace division, Dr Kucho, Justin Garrett, Nobuhiro (Renaissance World Tour).